środa, 25 maja 2016

Konstrukcja plotki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty PVC na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety z plastyku na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane sztachetki z Winylu na plot i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz